Conall

Architecture Acts’ proposal awarded 1st prize in design-build competition for the Petra Kvitova Hall of Fame in Fulnek. The proposal was selected by the jury as the highest scoring design.

From the jury’s comments:

The design emphasizes social space. The jury awards maximum 100 points  because the proposal is best solution of the brief.

Je zde kladen důraz na sociální prostor. S ohledem na předložený návrh přiděluje hodnotící komise 100 bodů, neboť považuje tuto část návrhu za nejlépe vyhovující.

More info about the project here

Jiří Vejvoda: Katedrála nové doby

V pondělí 3. srpna 2020 se v Domě kultury města Ostravy neboli DKMO uskutečnilo tiskové setkání s představiteli magistrátu, Janáčkovy filharmonie a zakladateli pražského studia Architecture Acts, které se Stevenem Hollem na projektu spolupracuje. Architekti Hana Petříková a Martin Kropáč zdůrazňovali právě fakt, že nejde „jen“ o výstavbu nového sálu, ale o jeho symbiózu s původní, památkově chráněnou budovou: „Propojení mezi oběma objekty je praktické i symbolické. Zatímco navržená koncertní síň pro klasickou hudbu pojme 1 300 diváků, dosavadní sál bude po zevrubné rekonstrukci sloužit jako multifunkční prostor pro 475 návštěvníků, kteří mají rádi komorní klasiku, ale taky jazz či amplifikovanou hudbu. V původní budově vznikne též důstojné zázemí pro orchestr a edukaci, ale zůstane divadelní sál. Vše je navzájem propojeno chodbami.“

více zde: Katedrala nove doby