Conall

Site Permit set for the Ostrava Concert Hall prepared in collaboration with Steven Holl Architects was delivered and approved by the Client.

Projektová dokumentace v rozsahu DUR pro Koncertní sál Ostrava , kterou jsme připravili ve spolupráci se Steven Holl Architects byla schválena investorem. 

Architecture Acts’ proposal awarded 1st prize in design-build competition for the Petra Kvitova Hall of Fame in Fulnek. The proposal was selected by the jury as the highest scoring design.

From the jury’s comments:

The design emphasizes social space. The jury awards maximum 100 points  because the proposal is best solution of the brief.

Je zde kladen důraz na sociální prostor. S ohledem na předložený návrh přiděluje hodnotící komise 100 bodů, neboť považuje tuto část návrhu za nejlépe vyhovující.

More info about the project here