Conall

Třetí symetrie

Prostor mezi dvěma objekty – barokní zámeček a jeho o několik století mladší kopie. Starší z nich koncipován s přísnou barokní symetrií propisující se do příjezdové aleje. Nová kopie z druhé poloviny dvacátého století osu symetrie otáčí o devadesát stupňů směrem k faře kostela Jana Křtitele.

Ambicí nově vkládaného prvku není soupeřit s těmito dvěma systémy. Naopak přicházíme s novou koncepcí radiální symetrie, která zapojuje lokální dominanty včetně rybníka a křížové cesty vedoucí k nedaleké ampírové kapli.

V tomto novém uspořádání vkládáme novou občanskou vybavenost – kavárnu, bazén, saunu a wellness. Pergolou krytá promenáda vede k restaurovanému rybníku. Podél cesty jsou umístěna hřiště, pikniková místa a stromové kompozice.

Všechny tyto investice zvyšují životní standard pro 48 nových apartmánů rozmístěných částečně v rekonstruovaných historických objektech a v zahradních viladomech v areálu.


Místo: Studenec u Horek

Status: DUR


Projektový tým:

Martin Kropac, Hana Petrikova, Jakub Wiesner, Hana Hučíková, Klára Zugarová, Domenico Busa