MENU

Ostrava zveřejnila vítězný návrh ideového záměru na proměnu náměstí Msgre Šrámka

7850
1

338460-gallery1-y217r

Porota se nad soutěžními návrhy sešla ve složení: primátor města Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci – architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ondřej Vysloužil a Martin Chválek.

More info here